Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-08-30T15:54:38+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hosting4ever.nl 

Hosting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4
7521EV Enschede 

Laatste aanpassing: 09-09-2015 

We vragen u deze overeenkomst door te nemen voor u een bestelling plaatst.
Door het bestellen van diensten en/of producten van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) verklaart u dat u deze algemene voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. 

1. Algemene voorwaarden, privacy policy en disclaimer 

 • ●  Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) en geldt voor alle klanten die een dienst of product bestellen van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) via één van zijn websites, per post, telefoon of fax. (klanten worden vanaf hier aangeduid als “de klant”).
  Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van bestellen van de dienst of product.
 • ●  Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden.
  Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
  Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden.
  Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.
 • ●  Alle communicatie met de klant (over zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld tijdens het bestellen.
  Het is daarom belangrijk, en de verantwoordelijkheid van de klant, dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres binnen 48 uur meldt aan support@Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.).nl of dit aanpast in het Account Management Systeem.
  De klant begrijpt dat dit bij nalatigheid ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van een domeinnaam.

2. Start, verlenging en einde van overeenkomst 

 • ●  Alle tarieven op onze website zijn aangeduid op jaarbasis exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  De BTW is voor rekening van de klant en wordt in meerdering gebracht op het totaal van de bestelling.
  De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven die aangegeven zijn door Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.).
 • ●  Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van plaatsen en/of verzenden van een bestelling.
  De looptijd van deze overeenkomst is in principe één jaar.
  Alle diensten zijn op basis van vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen met Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.).
  Als de klant besluit om diensten te annuleren waarvoor hij reeds betaald heeft beseft hij dat de reeds verstreken termijn niet in aanmerking komt voor terugbetaling tenzij hierover van te voren met Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) afspraken zijn gemaakt.
 • ●  De looptijd voor bestelde domeinnamen is één jaar en is uitgesloten van eventuele herroepingsrecht.
  Als de klant besluit zijn diensten te annuleren dan is hij voor de bestelde domeinnamen het bedrag verschuldigd voor het gehele jaar.
 • ●  Een bestelling kan te allen tijde geannuleerd worden.
  Zit de consument nog in de 14 dagen herroepingsrecht dan zal het gehele bedrag van de bestelling, met uitzondering van eventueel bestelde domeinnamen en andere hiervoor uitgesloten diensten (zie onze herroepingsrecht pagina), terug worden betaald.
  Na de herroepingsrecht periode zal er geen resitutie plaatsvinden.
  Deze garantie is alleen geldig het eerste jaar en geldt niet voor producten die verlengd zijn. Producten die verlengd zijn uitgesloten van restitutie.
 • ●  Om in aanmerking te komen voor de volledige teruggave van het bedrag dat betaald is voor bestelde diensten dient de aanvraag van die annulering binnen veertien (14) dagen na besteldatum plaats te vinden via de ticket service van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.). Domeinnamen zijn uitgesloten van restitutie.
 • ●  Als service naar de klant worden hosting accounts en domeinnamen niet automatisch verlengd tenzij anders overeengekomen.
  Op deze manier komt de klant niet voor onaangename verrassingen te staan dat zijn account niet tijdig is opgezegd en automatisch verlengd is.
  Op deze manier wil Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) ook het vertrouwen in zijn diensten tonen.
  Ook bij verlengingen werken alle diensten op basis van voorafbetaling.
  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) stuurt de klant via e-mail een ‘verzoek tot verlenging’

vanaf één maand voor de vervaldatum van de account of dienst.
Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) dient alle betalingen voor verlengingen te ontvangen ten laatste 7 dagen voor de vervaldatum ervan.
Dit is noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de verlenging zonder problemen verloopt.
Door een tijdige betaling vermijdt de klant dat een website offline gaat, of dat hij een domeinnaam verliest.
Indien de klant geen e-mail ontvangen heeft omtrent de verlenging van zijn account 20 dagen voor de vervaldatum draagt hij de verantwoordelijkheid deze zelf aan te vragen bij Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.). 

2.1 Herroepingsrecht 

 • ●  Als consument kunt u binnen 14 dagen na ingangsdatum zonder reden van opgave en kosteloos de overeenkomst annuleren.
 • ●  Het herroepingsrecht is alleen geldig op het hosting pakket en direct aanverwante diensten. Een domeinnaam, SSL certificaten, exchange server, premium mailbox, mobiele websitebuilder, email virus scanner, website builder plus en over andere diensten waar hosting4ever kosten maakt die voor ons niet restitueerbaar zijn, hierdoor zijn deze diensten uitgesloten van het herroepingsrecht en vallen niet onder de Wet koop op afstand.
 • ●  Zakelijke klanten zijn ten alle tijden uitgesloten van dit herroepingsrecht.
 • ●  Wanneer u aanspraak wilt maken op dit herroepingsrecht meld dit dan per mail op
  sales@hosting4ever.nl waarna er binnen 24 uur een bevestiging komt.
  3. Illegale activiteiten

● Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) wenst een superieure dienstverlening aan zijn klanten te leveren en wil dat zijn klanten hierop te allen tijde kunnen rekenen.
De diensten van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. 

Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor: 

o Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk.
Ook het scannen van poorten of firewalls en ‘phishing’ (frauduleus achter gegevens proberen te komen) zijn niet toegestaan. 

o Het hosten of aanbieden van bestanden, software of muziek waarvoor de klant geen toestemming of licentie heeft. 

o Het uitvoeren van IRC gerelateerde scripts.
o Het uitvoeren van chat software zonder dat hiervoor vooraf toestemming is 

gevraagd en verkregen is van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.).nl. 

o Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails. 

o Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
Indien u denkt dat een klant gehost op onze servers een inbreuk pleegt op één van deze feiten vragen we u ons de nodige informatie te verschaffen inclusief om welk materiaal het gaat, een ondertekend bewijs dat u de eigenaar bent van het materiaal en uw volledige contactgegevens. Indien uw klacht gegrond blijkt zal de desbetreffende account geschorst of verwijderd worden. 

o Het hosten of aanbieden van materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) vindt dat het niet gepast is. 

o Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) direct de bevoegde wettelijke autoriteiten in kennis stellen. 

o Het hosten of aanbieden van software die computervirussen of bestanden bevatten die schade kunnen
toebrengen aan computers en/of servers van anderen. 

o Alle proxy scripts zoals bijvoorbeeld nph-proxy.cgi, wwwproxy.cgi enz. 

● Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft de klant de toestemming aan Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) om bij een inbreuk op onze voorwaarden alle verzamelde gegevens over de klant door te geven aan de wettelijke overheden indien zij hier om vragen. 

Deze gegevens kunnen onder meer zijn : ip adressen, accountinformatie, bestanden die zijn opgelsagen in de hosting account en persoonlijke informatie. 

4. Acceptabel gebruik van en toegang tot diensten 

 • ●  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) doet zijn uiterste best om de klant een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
  Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken.
 • ●  Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.)).

o Websites met adult of pornografische inhoud. o Online game scripts zoals ondermeer criminals. 

o Scripts die zichzelf automatisch een groot aantal maal per uur uitvoeren (permanent server processen). 

● De hosting account moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Het grootste gedeelte van de afbeeldingen, download bestanden, enz. moeten gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek. 

o De website bestaat voor het grootste gedeelte uit web pagina’s en afbeeldingen gebruikt op deze pagina’s. 

o De website is niet in de eerste plaats ontworpen voor het ter beschikking stellen van bestanden om te downloaden. 

o Het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads staan in redelijke verhouding tot het verbruik van de rest van uw website. 

o De schijfruimte die u ter beschikking heeft mag niet worden gebruikt voor mail opslag doeleinden.
E-mail boxen mogen derhalve niet groter zijn dan 400MB per stuk. 

● Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag de server nooit zo belasten dat andere klanten hier hinder van ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een te hoge load (meer dan 5% van het CPU) veroorzaakt.
Omwille van de ernst van deze overtredingen en omdat soms snelle beslissingen nodig zijn om verdere problemen met de server te vermijden kunnen er soms acties genomen worden zonder voorafgaande melding naar de klant toe, ook al zullen we steeds ons uiterste best doen om deze wel vooraf te sturen. 

5. Meerverbruik dataverkeer 

 • ●  De klant kan te allen tijde upgraden naar een groter hosting pakket pakket.
 • ●  Extra dataverkeer zal in rekening worden gebracht aan de klant. 6. Domeinnaam diensten en registraties

● Het verhuizen van domeinnaam staat gelijk aan een registratie.
Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens doorgeven tijdens de bestelling.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze gegevens correct op te geven tijdens zijn bestelling.
Wijziging in bepaalde gegevens van een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. 

 • ●  De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele
  domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz… domeinen.
  Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.
 • ●  De klant dient de registratieformulieren voor domeinnamen naar waarheid in te vullen.
 • ●  De registratie en/of verhuizing van een domeinnaam wordt zo spoedig mogelijk aangevraagd nadat de betaling hiervoor (en de eventueel benodigde formulieren en autorisatie codes) door Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) ontvangen is.
 • ●  De aanvrager van een domein verhuizing is verantwoordelijk voor de gegevens wat betreft eigenaar en adres vermeld tijdens de aanvraag.
  Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die gekoppeld zijn aan de domeinnaam.
  Indien deze gegevens niet meer kloppen dient de klant deze eerst te laten wijzigen bij de registrant waar het domein geregistreerd staat.
  Om een verhuizing vlot te laten verlopen dient ook het e-mailadres op het domein correct te zijn.
  Indien dit niet meer het geval is vragen we de klant dit te laten wijzigen door de huidige registrant alvorens de verhuizing aan te vragen.
  Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie zullen in rekening worden gebracht aan de klant.
  7. Wijziging algemene voorwaarden

● Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) behoudt op elk ogenblik het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 

8. Aansprakelijkheid 

● De klant gaat akkoord dat de wederverkopers, personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders en vertegenwoordigers van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kosten voortvloeiend uit claims, eisen, onkosten, verliezen, schade en juridische kosten ontstaan uit aanspraak, claim of rechtszaak wegens laster, eerroof, copyright en merkenrecht overtredingen alsook alle andere schadeclaims voortvloeiend uit (I) de deelname van de klant in het hosting netwerk van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), (II) de werking van de website van de klant of (III) eender welke gebeurtenis ontstaan omwille van het klant zijn bij Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.). Het gebruik van de klant van een dienst bij Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) is geheel voor zijn/haar eigen risico. De klant gaat tevens akkoord om Hosting4ever.nl (ME 

Media v.o.f.) te vergoeden voor al zijn juridische onkosten die, in alle redelijkheid, nodig zijn voor het onderzoeken en laten toepassen van zijn rechten in deze overeenkomst. 

 • ●  De klant begrijpt dat Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) voor bepaalde diensten beroep doet op derde partijen.
  In geen enkel geval zal de klant Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) of één van zijn medewerkers aansprakelijk kunnen stellen voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van deze derde partijen.
 • ●  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet meer beschikbaar zijn van een domeinnaam in de periode die zit tussen het plaatsen van de bestelling, ontvangen van betaling, verwerking van betaling en het aanvragen van de registratie van een domeinnaam.
 • ●  De diensten geleverd door Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) worden geleverd op basis van beschikbaarheid. Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) accepteert enkel schriftelijk vastgelegde waarborgen. Het gebruik van de klant van een dienst bij Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) is geheel voor zijn/haar eigen risico.
  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), zijn personeelsleden, medewerkers, zaakvoerders, wederverkopers of partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor schade geleden door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) inclusief directe of indirecte schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.
 • ●  De klant gaat akkoord dat geen enkele medewerker van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), onder geen enkele omstandigheid en zonder enkele uitzondering, verantwoordelijk gesteld of gehouden kan worden voor situaties waarbij een derde partij zich, illegaal of zonder toelating, toegang verschaft tot onze diensten, inclusief situaties waarbij dit gebeurt door de exploitatie van gaten in de veiligheid, tekortkomingen of zwakke plekken (al dan niet gekend door Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) op dat ogenblik) die mogelijk bestaan in de diensten of het materiaal dat Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) gebruikt om zijn diensten te verlenen.
 • ●  Onder geen enkele omstandigheid, zelfs in geval van nalatigheid, kan Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) of een medewerker van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, occasionele, uitzonderlijke, blijvende of morele schade, of verlies van opbrengst, winst of data van de klant, of consumenten van de klant of eender welke derde partij, al dan niet of Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) of één van zijn medewerkers verbonden zijn via een contract, in het ongelijk gesteld worden of verantwoordelijk zijn, zelfs als men op de hoogte was van mogelijke risico’s.
  Dit geldt tevens voor elk verlies of schade die het gevolg zijn, of waarvan men vermoedt dat ze het gevolg zijn, van het gebruik of het niet kunnen gebruik maken van de diensten van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) of die het gevolg zijn van fouten, vergissingen, onderbrekingen, verwijderen van bestanden, verlies van data, misverstanden, virussen, defecten, onderbrekingen van diensten of elke andere fout of daad die leidt tot schade, al dan niet veroorzaakt door een daad van de natuur of de mens, netwerk problemen, diefstal, problemen met apparatuur, vernietiging of het zonder toestemming toegang verschaffen van de administratie van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), zijn programma’s, apparatuur, netwerk, servers of andere diensten.
 • ●  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website.
 • ●  Niet in tegenstrijd met elk ander punt in deze overeenkomst, kan de verantwoordelijkheid van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) omtrent deze overeenkomst (voor elke en alle schade, verliezen, kosten of andere claims) maximum het bedrag bedragen dat betaald werd door de klant, voor deze diensten die de schade veroorzaakten, in de laatste 3 (drie) maanden voorafgaand gaan aan de datum van het incident of het moment van het voorval.
 • ●  De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het belangrijk de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account. Draag daarom zorg voor uw gegevens. Verder mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te doorbreken van een andere account of ongeoorloofde toegang te verschaffen tot eender welk netwerk of server.
  Alhoewel Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor back-ups van alle gegevens, begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is.
  De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige back-ups van de gegevens op zijn account.
  9. Financiële en juridische informatie
 • ●  Foutieve transacties of betalingen moeten steeds gemeld worden binnen de 30 dagen dat het voorval plaats vond.
 • ●  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) behoudt het recht om tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of te laat ontvangen betaling van aangerekende sommen.
  Dit houdt echter niet in dat hierdoor de gevraagde sommen niet betaald dienen te worden.
 • ●  Deze algemene voorwaarden bevatten de volledige en enige overeenkomst tussen beide partijen en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden. Van deze overeenkomst kan enkel worden afgeweken door een overeenkomst die schriftelijk werd vastgelegd en ondertekend door het management van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.). Geen enkele mondelinge overeenkomst, voorstel, belofte, afspraak of mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd.
  Op deze overeenkomst gesloten met Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) is enkel het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zal Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), in alle redelijkheid, al het mogelijke doen om deze op te lossen. Mocht de

klant een geschil gerechtelijk willen aanvechten dan begrijpt de klant dat Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) het recht heeft de bewuste account te schorsen tot er een uitspraak is in deze zaak.
De huidige algemene voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen. 

 • ●  Deze overeenkomst, samen met het bestelformulier en alle mogelijke andere documenten vermeld in deze overeenkomst, maken deel uit van de volledige overeenkomst tussen beide partijen, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en algemene voorwaarden. Mocht een gedeelte van deze overeenkomst door een rechtbank ongeldig verklaard worden, dan zal de rest van de overeenkomst onverminderd van kracht blijven. De klant verklaart hierbij dat hij of zij, ofwel als individu deze overeenkomst aangaat voor zijn of haar persoonlijk gebruik en gewettigd is, ofwel een bedrijf, vennootschap, vereniging of andere legale entiteit vertegenwoordigd en handelt in naam van de klant en de volledige toestemming heeft om deze overeenkomst aan te gaan en na te leven in naam van de klant.
 • ●  Bij een schending van één van de regels uit onze algemene voorwaarden op een account van Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.), hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de algemene voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten.
  Als de inbreuk een crimineel feit is zal Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) de bevoegde autoriteiten in kennis stellen en volledige medewerking bieden en heeft Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) het recht persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden, dit zonder voorafgaande toestemming van de klant.
  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van diensten bij overtredingen van de algemene voorwaarden. Graag aandacht voor het feit dat Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) beseft dat sommige van de overtredingen hierboven beschreven onvrijwillig gebeuren, of het gevolg zijn van niet door de klant goedgekeurde toegang op zijn account door derden.
  Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) zal ieder geval apart beoordelen en dit met gezond verstand behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie. De klant begrijpt dat door de aard van sommige overtredingen op de algemene voorwaarden Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) soms ernstige technische en financiele inspanningen moet leveren voor het oplossen van deze overtreding of klacht.
  Eventuele onduidelijkheden over deze regels kunnen via support@Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.).nl aan Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) voorgelegd worden.
  10. Contact Informatie

● Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) biedt telefonische ondersteuning maar geeft er de voorkeur aan dat (technische) vragen zoveel mogelijk per ticket service worden gesteld. Tickets worden doorgaans binnen 3 uur beantwoord, tenzij in uitzonderlijke gevallen meer tijd nodig is om een passende oplossing te vinden. 

Hosting4ever.nl (ME Media v.o.f.) stelt de klant dan daarvan op de hoogte. 

REGISTREER OF VERHUIS JE DOMEINNAAM

REGISTREER OF VERHUIS JE DOMEINNAAM